Savez udruženja pacijenata Srbije - SUPS

Društveni dijalog za kreiranje i praćenje zdravstveno socijalne politike uz informisanje konsultacije, savetovanje i aktivno učešće pacijenata.